Om foreningen

Dommerfuldmægtigforeningen er en forening for medlemmer af Djøf
ansat ved Danmarks Domstole med undtagelse af udnævnte dommere.
Foreningen har ca. 320 medlemmer og er stiftet i 1939 med det formål -
indenfor rammerne af Djøf - at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og
at varetage deres interesser.

Dommerfuldmægtigforeningen styrker
det lokale faglige miljø ved at have fem selvstændige kredse, hvor
medlemmerne fra flere lokale retter mødes og taler om faglige og
fagpolitiske emner og arbejdsforhold.

Læs mere

Klik her for at kontakte foreningens bestyrelse.

Høringer

Meddelelser vedrørende høringer sendes til hoeringer@dommerfm.dk

Betækninger mv. i bog- eller papirform sendes til:

Dommerfuldmægtigforeningen

c/o dmf. Teresa Lund Tøgern

Retten i Odense

Albanigade 28

5000 Odense C

Dommerfuldmægtigforeningen
modtager lovforslag mv. i forbindelse med ministeriers og styrelsers
høringsrunder. Bestyrelsens høringsansvarlige sørger for at indhente
bemærkninger fra foreningens fagudvalg, og herefter sender bestyrelsen,
når det er relevant, et høringssvar til høringsmyndigheden. Bestyrelsen
fokuserer særligt på at afgive høringssvar i forbindelse med
regelændringer, der kan få indflydelse på foreningens medlemmers
arbejde. Læs mere

Du kan se dommerfuldmægtigforeningens seneste høringssvar her.

Information til ansøgere

Når du har søgt om at blive dommerfuldmægtig og er undervejs i ansættel­sesforløbet, skal du være opmærksom på, at der i dette forløb indgår en forhandling om løn- og ansættelsesvilkår. Herunder skal du være opmærksom på, at visse tillæg kun kan aftales i forbindelse med ansættelsen, og at der ikke efter ansættelsen er mulighed for individuel lønforhandling.

Istedet er der indgået en aftale om tillæg for dommerfuldmægtige på Statens nye lønsystem mellem Domstolsstyrelsen og Dommerfuldmægtigforeningen.

Læs mere

Om hjemmesiden

Velkommen til Dommerfuldmægtigforeningens hjemmeside.

Hjemmesiden består af en åben del med generel information til alle brugere, og en password-beskyttet del med information til foreningens medlemmer. Brugernavn/password tildeles af webmaster. Er du medlem og endnu ikke oprettet som bruger, så kontakt webmaster på webmaster@dommerfm.dk.

Ved spørgsmål til hjemmesiden i øvrigt - skriv ligeledes til webmaster@dommerfm.dk.

Aktuelt

Valg til Domstolsstyrelsens Bestyrelse

Dommerfuldmægtigforeningen sender i disse dage mail ud til
alle embeder med indkaldelse af kandidater til det kommende valg til
Domstolsstyrelsens Bestyrelse. Hvis du er interesseret i at stille op til
valget, skal du melde dig til Dommerfuldmægtigforeningens bestyrelse (
info@dommerfm.dk) senest den 15. juli 2016 (og gerne før).


Foreningens bestyrelse er arrangør af valget, men alle jurister - dvs.
også ansatte jurister, som ikke er medlem af Dommerfuldmægtigforeningen kan
stille op til valget. Se mere om valgreglerne og opstilling her samt om retningslinjerne udstedt af Justitsministeriet her.