Information til ansøgere


Når du har søgt om at blive dommerfuldmægtig, jurist eller ac-fuldmægtig og er undervejs i ansættel­sesforløbet, skal du være opmærksom på, at der i dette forløb indgår en forhandling om løn- og ansættelsesvilkår.

Nyansatte ved domstolene, der kan blive medlemmer af Dommerfuldmægtigforeningen, modtager ved ansættelse et velkomstbrev fra foreningens bestyrelse.

Du kan se en kopi af brevet her.

Visse tillæg kun kan aftales i forbindelse med ansættelsen, og der er ikke efter ansættelsen mulighed for individuel lønforhandling. Der er istedet indgået en aftale om tillæg for dommerfuldmægtige på Statens nye lønsystem mellem Domstolsstyrelsen og Dommerfuldmægtigforeningen

Dommerfuldmægtigforeningens bestyrelse fungerer som fællestillidsrepræsentanter, og det er derfor os, der bistår i forbindelse med ansættelser. Desuden er der også lokale tillidsrepræsentanter ved de fleste retter og i Procesbevillingsnævnet.

Du har mulighed for at kontakte bestyrelsen for Dommerfuldmægtigforeningen via kontaktformularen.

Du kan også bruge samme kontaktformular til at give besked om, at du ønsker at tale med en tillidsrepræsentant fra den ret, hvor du skal ansættes, så videreformidles din henvendelse til den rette tillidsrepræsentant.

Her kan du finde yderligere oplysninger om:

Dommerfuldmægtigstillinger og grunduddannelsen ved domstolene

Gode råd til ansøgningen

Udveksling fra advokatbranchen

Fra brugerforummet

Årsmøde
Skrevet tir, 2011-03-29 13:37 af Anonymous (ikke efterprøvet)