Om foreningen

Dommerfuldmægtigforeningen er en forening for medlemmer af Djøf ansat
ved Danmarks Domstole og Procesbevillingsnævnet, med undtagelse af
dommere. 

Vil du være medlem af Dommerfuldmægtigforeningen, skal du først være medlem af Djøf. Du skal ændre dine oplysninger på din Djøf-profil og bekræfte dit medlemsskab af Dommerfuldmægtigforeningen ved at kontakte Djøf.

Bestyrelsen

Dommerfuldmægtigforeningens bestyrelsen består af en formand, 6 bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter, der vælges blandt foreningens medlemmer på foreningens årsmøde. Bestyrelsen består af dommerfuldmægtige og retsassessorer.
Bestyrelsen holder cirka én gang månedligt et møde, hvor alle aktuelle emner behandles. Referaterne fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige fra medlemsdelen af hjemmesiden.

Bestyrelsens arbejde består blandt andet i at indgå i lønforhandlinger, at afgive høringssvar, at hjælpe medlemmerne i konkrete personalesager og i at varetage medlemmernes interesser i øvrigt. Det er også bestyrelsens udvalgte forhandlere, der deltager i de løbende forhandlinger med Domstolsstyrelsen, præsidentgruppen og de enkelte retter. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmer og andre, som bestyrelsen ahr udpeget i såvel interne som eksterne udvalg, heriblandt de stående udvalg Retsplejerådet, Straffelovrådet og Konkursrådet. Læs mere om udvalgsarbejdet her (kræver log ind).

Bestyrelsen varetager den daglige drift. Medlemmer kan se en oversigt over foreningens aktiviteter og referater fra bestyrelsesmøder på den lukkede del af hjemmesiden.

Ved spørgsmål kan du kontakte de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller bruge vores kontaktformular.

Næstformand


Retsass.

Stine Fink Hansen
Københavns Byret

Chef-lønforhandler, webredaktør

Formand


Dommerfm.

Nina Palesa Bonde
Københavns Byret

Bestyrelsesmedlem


Retsass.

Peter Roesen
Retten i Esbjerg

Repræsentantskabet

Bestyrelsesmedlem


Dommerfm.

Rikke Plesner Skovby
Østre Landsret

OK-lønforhandler

Bestyrelsesmedlem


Kst. retsass.

Teresa Lund Tøgern
Retten i Odense

Sekretær &
Årsmødeudvalgskoordinator 

Bestyrelsesmedlem

Dommerfm.

Tina Susanne Nielsen
Domstolsstyrelsen (udlånt fra Næstved)

Kasserer

Suppleant


Retsass.

Ingelise Jellesen
Retten i Esbjerg

Bestyrelsesmedlem i
Domstolsstyrelsens
bestyrelse

Suppleant

Fuldmægtig

Mona Blumensaat Andersen
Tinglysningsretten

Sekretær

Suppleant


Retsass.
Preben Veng

Retten i Aarhus

Suppleant


Retsass.

Niels Kirketerp
Retten i Lyngby
Kasserer

 

Suppleant

Dommerfm.

Johann Herzog
Østre Landsret


 

Suppleant

Dommerfm.

Casper Sølbeck
Højesteret


 

Suppleant


Adm.chef

Kasper Skare
Retten i Grønland